Babyhoroscoop

“Wanneer je je op gemak voelt, geniet je er met volle teugen van om in het middelpunt van de belangstelling te staan. Als je wat groter bent, zul je waarschijnlijk veel schik hebben met toneelspelen. Een beetje drama is je niet vreemd en je ziet de lol er wel van in om af en toe een beetje te overdrijven. Dat maakt het leven er een stuk leuker op, in ieder geval voor jou!”

“Babyhoroscoop” verder lezen

Kinderhoroscoop

“Je hebt een rijke fantasie en voorstellingswereld, maar om dat om te zetten naar woorden is moeilijk voor je. Hierdoor lijk je wat trager van begrip in vergelijking met typische vuur- en luchtkinderen, maar op andere gebieden ben je hen ver vooruit. Iets waar jij bijvoorbeeld heel erg in uit blinkt (en waar op school minder aandacht voor is), is dat je heel goed kunt waarnemen en invoelen.”

“Kinderhoroscoop” verder lezen

Liefdesrelatie

Bij jullie beiden zit een soort weigering om op jezelf te vertrouwen en op eigen benen te staan. Tegelijkertijd hebben jullie heel zuivere voelsprieten om iets of iemand naar waarde te schatten. Deze sensitiviteit herkennen en spiegelen jullie in elkaar. En ieder op zijn eigen manier ondersteunt de ander daar van nature in. (…) Het is mooi om te zien hoe jullie horoscopen elkaar hierin aanvullen.”

“Liefdesrelatie” verder lezen

Werkhoroscoop

Irene heeft een stabiel karakter. Een centraal thema in Irene’s karakter is de waarde die zij hecht aan het creeren van een “veilig nestje”. Voor haarzelf door veel zorg te dragen voor haar eigen huis, maar ook voor anderen door zich beroepsmatig in te zetten voor een samenleving waarin geborgenheid en koestering vanzelfsprekend zijn. In het contact met mensen zoekt ze telkens naar een contact op gevoelsniveau.

“Werkhoroscoop” verder lezen

Solaar (Jaarhoroscoop)

“Met de Ascendant en Uranus van je solaar conjunct in het tiende huis van je radix komt je eigenzinnige maatschappelijke positie dit jaar meer dan ooit centraal te staan. Je gaat je eigen weg, zoals je dat al deed, maar je maakt het meer expliciet kenbaar aan de buitenwereld. ‘Kijk, dit ben ik: onafhankelijk en vrij.’ Aan mensen die prat gaan op status en aanzien heb je een broertje dood en dat laat je duidelijker merken.”

“Solaar (Jaarhoroscoop)” verder lezen