In de praktijk van… Irma Schogt

IrmaSchogtIrma Schogt is financieel astrologe. In de financiële wereld, maar ook onder astrologen is ze een vreemde eend in de bijt. “Ik heb Uranus op het MC en dan zes planeten in Waterman. Het is mijn rol in dit leven, maar ik ben blij met de aandacht en erkenning voor financiële astrologie en voor mij als financieel astroloog.”

De eerste en enige vrouw in de dealingroom
“Na de middelbare school werkte ik als telexiste in de dealingroom. Daar zat een groep mannen aan een tafel over de telefoon te handelen met het buitenland en wij waren hun verlengstuk. Als een buitenlandse bank vroeg: ‘Wat is jullie koers voor dollar-gulden?’, dan belden wij via de intercom de dealer en die zei bijvoorbeeld: 38-43′. Dat tikten we in waarop die andere partij kon kopen op 43 of verkopen op 38. Maar dat kon elk moment veranderen, dus je zat heel spannend te kijken. Als die bank wat zei, gaf je het meteen door en andersom. Het ging om heel grote bedragen, van marken naar guldens en van dollars naar gulden. Het lijkt een eeuw geleden met hoe het nu werkt.
Uiteindelijk ben ik zelf gaan handelen. Lange tijd was ik de eerste en enige vrouw in de dealingroom. Ik had een portefeuille van miljoenen, miljarden. Het was een snel spel. Je positie veranderde de hele dag. En toch moest je proberen een dag glad te eindigen, liefst nog met een winst erbij. Ik vond het echt geweldig. Als het heel druk was, stonden we koersen naar mekaar te schreeuwen. Je moest heel scherp nadenken, cijfermatig inzicht hebben en snel kunnen reageren. Nou, Maan in Ram driehoek Uranus op het MC, dus dat laatste ging me goed af. En rekenen daar was ik altijd al goed in.”

Een raar wiel met symbooltjes
“Al met al werkte ik tien jaar in de dealingroom. Door een verkeersongeluk kon ik niet meer zo snel reageren als voorheen. Ik was 27 en zat vlak voor mijn Saturnus-return. Via een cursus kwam ik met astrologie in aanraking. Ik moest mijn geboortegegevens doorgeven en ben naar de introductie avond gegaan. Die mevrouw, Emmy Verbruggen, had een horoscooptekening voor me gemaakt, een raar wiel met wat symbooltjes erin. Het zei me helemaal niets, maar het was alsof ik aan de stoel genageld zat. Zonder me te kennen zei ze dingen over mezelf die voor mij heel welkom waren. Hoe was dat in godsnaam mogelijk? Vanaf toen wist ik: ‘Hier moet ik zoveel mogelijk over te weten komen.’ Later ben ik bij Minou van Hemert in Utrecht terecht gekomen voor de vijfjarige opleiding.”

11 september 2001
“In die tijd werd ik treasury-adviseur. Ik adviseerde mensen in het MKB hoe zij hun financiële risico’s het beste konden afdekken. Weer later werd ik sitemanager van een intrawebsite bij ABN AMRO. In die jaren liep ik rond met de vraag hoe ik astrologie en de financiële markt aan elkaar kon koppelen. Tot ik kennismaakte met het werk van Raymond Merriman. Dat was een eye-opener voor mij. Hij stelde vast dat de beurzen niet zomaar lukraak bewegen, maar dat ze bewegen in steeds wederkerende patronen, een beetje zoals eb en vloed. Na zoveel jaren in de financiële wereld was ik daar nog nooit mee in aanraking gekomen. Hij heeft die patronen uiteindelijk ook gekoppeld aan planeetbewegingen.
De beslissing om voor mezelf te beginnen, kwam op 11 september 2001. Merriman was op dat moment in Nederland en een paar dagen later zou ik een gesprek met hem hebben. Ik wilde hem vertegenwoordigen in Nederland. Mijn werk had me al tijden niets meer te bieden, dus toen ik die Twin Towers zag gaan, dacht ik: ‘Oke, er zijn dus gewoon geen zekerheden in het leven. Het symbool van macht in de westerse wereld is zomaar aan flarden geschoten. Ja, dan kun je maar beter uit het leven halen wat er in zit.’ Uiteindelijk ben ik in februari 2002 vertrokken bij de bank. Uranus liep toen in Waterman en ging over mijn zes planeten in Waterman heen. Ik geloof dat Uranus rond die tijd conjunct mijn Zon stond.
Na al die jaren bij de bank heb ik nooit zo’n inzicht gehad in bewegingen van de koersen als nadat ik er wegging en met financiële astrologie aan het werk ging. Dat gaf ook meteen mijn drive om dit openbaar te maken. Hier zitten mensen op te wachten. Dit ga ik ze brengen. Ik sta nog steeds 100% achter wat ik doe. Het geld komt met horten en stoten binnen en inderdaad: ik ben nog geen miljonair. Er staat geen Mercedes voor de deur, maar ik heb het goed.”

Kansberekening voor gevorderden
“Mijn werk is het volgen van financiële markten met behulp van financiële astrologie en technische analyse. Ik kijk naar horoscopen van de euro, de Europese Centrale Bank, de dollar, horoscopen die Karen Hamaker noemt in haar boek ‘De financiële crisis’. En ik kijk naar de horoscoop van Nederland voor de bewegingen van de AEX. Verder volg ik meer dan tien financieel astrologen voor hun input.
Financiële astrologie geeft een inzicht in de financiële markten zoals op geen enkele andere manier mogelijk is. De langetermijn patronen op de beurzen – de hoogste toppen en de laagste dalen – komen overeen met de langzame planeten: Saturnus in aspect met Uranus en Pluto. Neptunus doet niet zoveel. Middellange termijncycli komen overeen met de planetenloop van Venus, Mars, Jupiter, Mercurius en de Zon in relatie tot die planeten. En op de korte termijn heb je Zon, Maan, Mercurius en Venus. Wanneer bepaalde planeten in een bepaalde hoek naar mekaar staan, dan heb je in sommige gevallen 100% kans dat het samenvalt met een verandering van de trend op de beurzen. Het is een soort kansberekeningsmethode voor gevorderden in astrologie. We passen de gebruikelijke financiële analysemethoden toe om te bepalen hoe de beurzen ervoor staan en voegen onze astrologische technieken daaraan toe.
Ik geef geen individuele adviezen, alleen algemene adviezen. Anders word ik door de Nederlandse financiële wet, de AFM, gezien als adviseur en zo sta ik niet geregistreerd. Ik mag ook geen geld beheren voor anderen. Ik verdien geld met mijn nieuwsbrieven. Ik geef een eigen nieuwsbrief uit in het Engels en het Nederlands, de Market Timing Digest, en ik vertaal die van Merriman. Die gaat onder andere over de koers van goud en zilver, de euro-dollar, de prijs van olie en Amerikaanse staatsobligaties. Er zijn veel beleggers die er belang in stellen dat te kunnen volgen. Daarnaast vertaal ik het jaarboek van Merriman.
Door mijn groeiende enthousiasme weet ik steeds meer mensen te bereiken. Ik geef workshops en verzorg de workshops voor Merriman in Nederland. Daar komt een heel internationaal gezelschap op af. Laatst gaf hij een workshop over hoe je de goud- en zilvermarkt kunt analyseren. Beleggers konden door Merriman op heel lage koersen instappen en enige tijd later voor 30-40 procent hoger hun winst pakken. Kijk, dat brengt ook geld binnen.”

De praktijk bewijst zichzelf
“Ik kom regelmatig in de Finance Television Studio. Ik heb mezelf aangeleerd daar geen astrologische termen meer te gebruiken. In het begin deed ik dat wel, maar dat werkt gewoon niet. Dan zag ik de mondhoeken van een presentator vertrekken, zo van ‘Dit hoor ik liever niet’. Heel soms noem ik iets, maar dan gebruik ik algemene termen. Bijvoorbeeld: ‘Ja, we gaan richting een periode waarin zoveel kosmische aspecten meespelen dat ik denk dat hier of daar wel een draai zal komen’. En als dat dan gebeurt en mensen nog geïnteresseerd zijn, dan komen ze binnen en geef ik ze meer informatie.
Ik heb een goede naam onder de mensen die de markt volgen. Iemand vroeg eens: ‘Goh, mevrouw Schogt, hoe kan dat nu? Als u een advies bij Finance Television geeft, is het negen van de tien keer raak. De anderen zijn nog slechter dan de weervoorspellers. Hoe kan dat nu?’ Ja, dat is nu financiële astrologie. De directeur van de Dallas Federal Reserve Bank, Richard Fisher, heeft in april 2009 gezegd dat de financiële markten alleen maar in het leven zijn geroepen om te laten zien dat astrologie werkt: ‘You know, economic forecasting was invented to make Astrology look respectable.’
In mijn nieuwsbrief komen de visies van meer dan tien financieel astrologen bij elkaar. In die nieuwsbrief geef ik ook weer wat voor beleggingen ikzelf doe aan de hand van wat ik van de financiële markten weet en denk dat er staat te gebeuren. Dat is mijn modelportefeuille. Ik heb daarbij allerlei controle-systemen. Het moet passen in het cycluspatroon: Waar denk ik dat de beurs is? Of een grondstof als goud? Welke aspecten komen eraan? Welke effecten denk ik dat dat dan op de prijs heeft? Dan heb ik een idee, waarmee ik ga kijken op de markt. Hoe bewegen die producten zich? En dan pas ik mijn technische analyse toe als sluitstuk. Dat moet me dan bevestigen of iets een goede belegging kan zijn of niet. Dan haal ik er eventueel nog seizoensinvloeden bij. En dan, als die vier een oke geven dan heb ik een goede kans dat een belegging succesvol is. De afgelopen jaren is dat ook gebleken. Ik heb drie jaar op rij de MSCI World Index – een belangrijk vergelijkingsmodel – ruim overtroffen. En er zijn er niet veel die dat kunnen zeggen. Dat zijn leuke ‘bij-effecten’ van financiële astrologie. Ik laat in de praktijk zien dat het werkt.”

Erkenning
“Ik ben nu bezig die modelportefuille zo te omschrijven dat ik hem aan de buitenwereld kan tonen, als een soort verklaring. Die modelportefeuille gaat ook als module functioneren op de nieuwe online academie van Karen Hamaker, zodat mensen kunnen zien hoe je financiële astrologie kunt gebruiken. En Raymond Merriman start in 2013 iets soortgelijks specifiek op financieel astrologisch gebied, de MMTA, waar ik met een selecte groep mensen wordt opgeleid. Dan mag ik internationale klasjes lesgeven in financiële astrologie volgens de methode die Reymond Merriman ontwikkeld heeft..
Lange tijd voelde ik me – ook binnen de AVN – een vijfde wiel aan de wagen. De aandacht ging vooral uit naar de psychologische astrologie. Men had er geen oog voor. Ik heb Uranus op het MC en dan zes planeten in Waterman. Overal ben ik een vreemde eend in de bijt. In de financiële wereld, maar ook binnen de astrologie. Het is mijn rol in dit leven, maar ik ben blij met de aandacht en erkenning voor financiële astrologie en voor mij als financieel astroloog.”

Ons financiële systeem
“De banken geven het geld uit. Dat doen ze al honderden jaren. Ze hebben een ruim versoepelend beleid: ‘Wil jij geld hebben? Hier. Dat mag je hebben, maar dan moet je me wel rente betalen.’ Hierdoor hebben we een snel draaiende economie nodig, om het gat dat er zit tussen het geld dat we hebben en de schuld die we aan de banken moeten betalen af te dichten. Zonder die schuld zou er niets aan de hand zijn. Dan doen we gewoon een tijdje rustiger aan. Maar er ligt altijd een soort strop om onze nek om toch maar vooral te blijven betalen aan de centrale banken. De bevolking loopt dus eigenlijk altijd een stap achter. Iedere euro die jij in je portemonnee hebt, betekent een schuld van 1,04 dit jaar en volgend jaar komt er weer 4% op. Om die rente te kunnen betalen, moeten we altijd meer groeien. Zolang de bank ruimhartig leent, gaat er een stroom geld naar de markt, maar eens in de tachtig-negentig jaar zeggen ze: ‘Ho, nu krijgen jullie minder’. En dan krijgen we dus te maken met verkrapping en dat valt telkens samen met periodes waarin Saturnus, Uranus en Pluto in een T-vierkant staan, vooral in de hoofdtekens.
Eigenlijk is het heel jammer, dat mensen hier geen aandacht voor hebben, want de financiële wereld bepaalt in het Westen hoe de maatschappij in elkaar zit. Mensen snappen het niet, willen er ook niet over nadenken. Henry Ford (een Amerikaans industrieel) heeft ooit gezegd: ‘It is a good job that the people of the country do not understand the money system, for if they did then I think a sudden revolution would break out.’ Met andere woorden: als de mensen het spel zouden begrijpen, zou het gauw over zijn. Dat soort dingen is wel gezegd door de tijd heen, maar het wordt niet opgepakt.
Als er verschuivingen in ons financiële systeem gaan komen, weet ik ook niet wat er gebeurt. Ik denk dat er heel veel geld oneerlijk verdiend zal zijn. Maar er zijn genoeg eerlijke mensen in de wereld over om met elkaar een systeem neer te kunnen zetten en afspraken met elkaar te kunnen maken.
Ook al zou er na deze crisisjaren een grote verandering plaatsvinden, dan nog blijft astrologie de drijvende kracht die inzicht zal blijven geven in waarom en wanneer het meest gelegen is een andere richting te kiezen. Dat blijft altijd bestaan. Stel dat na deze crisis de euro niet meer bestaat, dan hoeven we niet meer vanaf nul te beginnen. We kunnen het raamwerk van astrologie daar weer op leggen en dan zal steeds meer de kracht en waarde van astrologie blijken.”