Werkhoroscoop

Irene heeft een stabiel karakter. Een centraal thema in Irene’s karakter is de waarde die zij hecht aan het creeren van een “veilig nestje”. Voor haarzelf door veel zorg te dragen voor haar eigen huis, maar ook voor anderen door zich beroepsmatig in te zetten voor een samenleving waarin geborgenheid en koestering vanzelfsprekend zijn. In het contact met mensen zoekt ze telkens naar een contact op gevoelsniveau.

Vleugels1Wanneer Irene zich emotioneel geborgen weet, komen haar idealisme, geloof en liefde voor het leven het duidelijkst naar voren. Irene is van nature een joviale, enthousiaste, optimistische en avontuurlijke vrouw. In haar spontane reactie is ze meer gereserveerd. Dan is Irene bescheiden, hulpvaardig en kritisch.

Werkinstelling
Irene heeft een onafhankelijke werkinstelling. Ze wil graag op basis van gelijkwaardigheid benaderd worden. Indien zij niet als gelijke wordt behandeld, kan zij rebels gedrag vertonen. Irene werkt graag om haar talenten te verbeteren en haar potentieel te vergroten. Daarnaast vindt ze het belangrijk dat ze haar creativiteit in haar werk tot uitdrukking kan brengen. In de dagelijkse werkomgeving kunnen zaken voorvallen, waar Irene maar moeilijk de vinger op kan leggen die haar een gevoel van machteloosheid geven.

Talenten
Irene kan zich in relatie tot haar werk makkelijk in de ander verplaatsen. Ze heeft een talent om harmonie te bewerkstelligen. Ze heeft de potentie om haar brood te verdienen met diplomatieke zaken. Irene boort haar talenten en potentieel aan om een veilige omgeving te creeren, waarin zij (en anderen) zich thuis voelen. Hoewel zij daar soms tegenstrijdige gevoelens over heeft, zal zij zich ook zo aan de buitenwerled presenteren. Deze weg is niet gemakkelijk en kan gevoelens van machteloosheid met zich mee brengen. Haar gereserveerde en gesloten opstelling in haar spontane contact met mensen kan haar hierbij steunen.

Maatschappelijke positie
Irene positioneert zichzelf in de maatschappij als een intelligente, communicatief en sociaal vaardige jonge vrouw. Communicatie en vluchtige contacten spelen een belangrijke rol, net als het werken met groepen. Ook in haar maatschappelijke positie komt naar voren, dat Irene wil werken aan een warme omgeving, waar mensen zich geborgen voelen.